Jubileumbijeenkomst Pact Sam Sam op 29 november

 

Uitnodiging voor onze jubileumbijeenkomst annex informatiemarkt op dinsdag 29 november 2016 in de Observant in Amersfoort

 b2f9291ffa9d7a99a8c067c984c37da4-kleurrijke-vlaggetjes

Beste belangstellende,

Graag willen wij u uitnodigen voor onze jubileumbijeenkomst op dinsdag 29 november in de Observant in Amersfoort.

We organiseren deze middag zowel een informatiemarkt als een netwerkcafé met interessante sprekers.

Armoedebestrijding als opdracht voor de lokale gemeenschap. Dat is het thema van deze middag die zal worden ingeleid door wethouder Menno Tigelaar.

Sprekers zijn Raf Jansen van de Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid en Eddy Karrenbelt, afdelingsmanager Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Amersfoort.

De Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid is een landelijk initiatief dat, net als Pact Sam Sam, strijdt voor een samenleving zonder armoede. Raf Jansen zal tijdens deze middag de gemeente Amersfoort onder de loep nemen wat betreft het sociaal minimabeleid en vergelijkt de situatie in onze stad met die in andere steden.

Eddy Karrenbelt van de gemeente Amersfoort staat midden in de praktijk en zoekt samen met zijn collega’s naar mogelijkheden om ondersteuning te bieden aan mensen die financiële problemen hebben. armoede. Een belangrijk statement daarbij is: “Arm zijn betekent niet automatisch dat je afhankelijk bent”.

Stadsdichter Nynke Geertsma maakt speciaal voor het 5-jarig bestaan van Pact Sam Sam een gedicht en draagt deze voor.

Vrijwilligersorganisaties gericht op armoedebestrijding  presenteren zich vóór het plenaire gedeelte op een informatiemarkt. Er is voldoende tijd en ruimte om in gesprek te gaan met de medewerkers van de verschillende instanties en zo op de hoogte te raken van waar de organisaties voor staan en wat de mogelijkheden zijn.

We ronden onze jubileum-middag af met een drankje en een hapje.

Praktische informatie
Wanneer: Dinsdag 29 november
Tijd: Van 15.00-15.45 uur informatiemarkt van lokale organisaties gericht op armoedebestrijding en van 15.45-17.00 uur de diverse sprekers. Aansluitend een hapje en een drankje
Waar: De Observant, Stadhuisplein 7 te Amersfoort
Aanmelden: Mailen naar secretariaat@pactsamsam.nl

De Netwerkcafés van Pact Sam Sam zijn een plek waar partijen rondom armoedebestrijding in Amersfoort elkaar ontmoeten. Door kortere lijnen en een betere afstemming kan de hulpverlening rondom armoede worden verbeterd.

Alle belangstellenden zijn welkom op 29 november!

Hartelijke groet,

De stuurgroepleden,
Joost Gruijters
Alie van der Wal
Joke Koolhof

Aan de informatiemarkt nemen in ieder geval deel:

Kledingbank, Speelgoedbank, Humanitas, Stichting Leergeld, Stichting Het Burgerweeshuis, Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort, Stichting Kinderzorg Utrecht, Stichting Ten Dienste Van De Raad Van Kerken Amersfoort-Schuldhulpmaatje, Thomas Scheltus Stichting, Diaconie Nederlands Gereformeerde Kerk, Diaconie Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord, Stichting Sociaal Fonds Amersfoort, Stiching Voedsel Focus Amersfoort

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.