Netwerkcafé

Tijdens de Netwerkcafés van Pact Sam Sam komen thema’s rond armoede aan de orde. Daarnaast zijn de Netwerkcafés belangrijke ontmoetingsmomenten voor iedereen die in Amersfoort werkt aan het verminderen van armoede.

In 2017 zijn er op de volgende data netwerkcafés:

Dinsdag 28 maart | Thema: Bewindvoering van meerdere kanten belicht.
Dinsdag 19 september | Thema: Armoede onder mensen met een migratieachtergrond.
Dinsdag 14 november | Thema: Nader te bepalen.

Heeft u een thema dat u wilt bespreken? Laat het weten aan secretariaat@pactsamsam.nl

Reacties zijn gesloten.