Verslag Netwerkcafé 19 september in de Witte Vlinder

Wel gepraat, nooit écht gesproken

Hulpverlening aan mensen met een migratieachtergrond

Hoe kunnen organisaties mensen met een migratieachtergrond beter en effectiever bereiken? Die vraag stond centraal tijdens het netwerkcafé ‘Wel gepraat, nooit écht gesproken’ dat Pact Sam Sam dinsdag 19 september organiseerde.

IMG_5214Er zijn in Amersfoort veel organisaties en fondsen die deze doelgroep graag willen ondersteunen. Maar het blijkt in de praktijk soms moeilijk om de doelgroep te bereiken en de juiste toon aan te slaan. Tijdens dit netwerkcafé hebben we onderzocht waar we op kunnen letten bij de hulpverlening aan mensen met een migratieachtergrond.

IMG_5222Sina Özkul-Kömür werkt bij Kommak, een hulpverleningsorganisatie voor vluchtelingen en migranten in Amersfoort. Zij en haar collega Morsal Raoefi vertelden dat in Amersfoort in 2015  ruim de helft van de mensen in de bijstand een migratieachtergrond heeft. Door het noemen van een aantal praktijkvoorbeelden nam ze ons mee in de denkwereld van veel migranten.Zo heerst er vaak een gevoel van schaamte en zullen sommige bevolkingsgroepen niet snel naar een instantie als de voedselbank gaan omdat dat niet in hun cultuur past.Als je financiële problemen hebt ga je naar je familie, maar verder wordt er vaak geen hulp gevraagd aan mensen of instanties buiten de groep waar de migranten in verkeren.

Een belangrijk aspect is ook het taalprobleem. De verschillende toeslagen, regels, wetten en brieven zijn vaak onbegrijpelijk wanneer je de taal niet goed beheerst. Wanneer je een fout maakt en in de financiële problemen komt is het moeilijk daar weer uit te komen.

IMG_5225

Na deze presentatie interviewde Joost Gruijters van PactSamSam Hadish Mebrahtu. Hadish is voorzitter van de vereniging Mahber Selam, een vereniging voor de Nederlandse gemeenschap uit Eritrea en buurland Ethiopië. Mebrahtu woont 24 jaar in Nederland en hij vertelde onder meer dat Eritreeërs moeite hebben met integreren en contact maken. Eritreeërs zijn vaak bescheiden en terughoudend.

Tijdens een Eritrese koffieceremonie lieten twee dames zien hoe je van ongebrande koffiebonen uiteindelijk een heerlijk kop geurende koffie kan maken. Zo’n ceremonie, waarbij vlak voor consumptie de koffie wordt gebrand, kost al snel een half uur per keer. In Eritrese gezinnen wordt dit zo’n drie keer per dag gedaan. De bezoekers van het netwerkcafé kregen een kopje koffie aangeboden en ook werd er brood uitgedeeld.

IMG_5242IMG_5253

Na dit intermezzo gingen de belangstellenden in groepen uiteen om samen te praten over hoe we mensen met een migratieachtergrond beter en effectiever kunnen bereiken.

Hieruit kwam onder meer naar voren dat het taalprobleem toch vaak zorgt voor grote financiële problemen. Het zou goed zijn wanneer er bij de taallessen ruimte is om niveau 2 te bereiken. Dat wil zeggen dat migranten de taal zodanig beheersen dat ze korte briefjes kunnen schrijven en korte brieven kunnen lezen. Ook oudere migranten zouden de mogelijkheid moeten hebben om nog bij te kunnen leren.

Ook zou het winst zijn wanneer migranten een tolk krijgen die hen helpt in de periode waarbij ze de taal nog niet beheersen zodat de binnengekomen brieven goed vertaald worden en mensen ook echt kan worden uitgelegd hoe het Nederlandse betalingssysteem werkt.

Verder werd de nadruk gelegd op het belang van de gezamenlijkheid. Niet als hulpverlener boven de migrant staan, maar samenwerken op voet van gelijkwaardigheid contact maken. En dat doen met kennis over de achtergrond, gewoonten en aarzelingen van de migranten.

Meer vrijwilligers die zich inzetten voor mensen met een migratieachtergrond zou fijn zijn en dan vooral jongeren uit de eigen groep. Zij vinden makkelijk aansluiting en zijn ondertussen ook op de hoogte van hoe het reilt en zeilt in Nederland. Er is dus veel behoefte aan breder maatschappelijk werk uit eigen kring.

Hulpverlening moet meer zijn dan pappen en nathouden. Het is maatwerk en verreist inspanning van twee kanten.

IMG_5279

Na afloop van de middag waren er nog hapjes te proeven uit verschillende landen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.