Caritas Amersfoort

Voor wie

Voor iedereen die getroffen wordt door armoede. Aanmelden kan door de hulpvrager zelf of door een hulpverlener.

Doel

Hulp bieden ter voorkoming van afsluiting van gas en elektra, en eventuele uithuiszetting. Dit kan door snel financiële hulp te geven.

Voorwaarden
De aanvraag moet binnen de doelstelling vallen
De aanvroeg moet gedaan worden door een officiële hulpverlenende instantie
De betrokkene moet instemmen met het feit dat de stichting navraag mag doen bij betrokken instanties.