Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort

Voor wie

Iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken.

Projecten: Vakantiegeld Delen, SchuldHulpmaatje, Hulpdiensten, Maaltijdprojecten, Ontmoetingsprojecten. De diaconieën faciliteren het werk van de inloophuizen en het straatpastoraat.

De diaken werken wijkgericht. Dat wil zeggen dat een hulpvrager of intermediair zich meldt bij de protestantse kerk in zijn of haar buurt.

Doel

Diaconiën bieden mensen een steuntje in de rug. Dat kan een luisterend oor zijn, meedenken over een oplossing voor een probleem, of helpen bij het invullen van formulieren. In noodgevallen kan er financiële hulp worden gegeven.

Meer informatie:

https://pkn-amersfoort.nl