Samen tegen armoede

Over Pact Sam Sam

Wat is Pact Sam Sam en wat doen wij? Hier lees je er alles over.

Wat is Pact Sam Sam

In Amersfoort werken veel organisaties aan het verminderen van armoede. Er zijn fondsen, stichtingen, gemeente, welzijnsorganisaties, kerken, moskeeen en vele andere initiatieven. De een richt zich op kinderen, de ander op alleenstaanden of ouderen. Sommige verstrekken geld, anderen advies of hulp in natura, zoals voedsel, schoolspullen of kleding. Het bundelen van deze krachten is wat Pact Sam Sam doet. Zorgen dat we van elkaar weten wat we doen. Dat we bij een hulpvraag die we zelf niet kunnen aanpakken, de juiste verwijzing doen.

Waarom Pact Sam Sam

We weten dat armoede een veelkoppig monster is. De financiele knelpunten zorgen dagelijks voor veel stress en dat heeft grote gevolgen. Pact Sam Sam streeft ernaar dat een hulpvrager zijn of haar verhaal niet steeds opnieuw hoeft te vertellen, maar kan rekenen op goede communicatie tussen de organisaties. Samenwerken om de armoede in Amersfoort te verminderen. Dat is het doel van Pact Sam Sam. Samen tegen armoede. Dat doen we door workshops en netwerkbijeenkomsten te organiseren, door een handig overzicht te maken van wie wat doet in de stad. Om te zorgen voor de broodnodige informatie uitwisseling organiseren we thema bijeenkomsten. Hierin overleggen we over kansen en bedreigingen om mensen die tekort hebben beter te kunnen helpen.

Organisaties actief tegen armoede

Armoede heeft vele gezichten. En dus zijn er ook veel organisaties die hulp bieden. Op verschillende vlakken.

Samen tegen armoede

Het team van Pact Sam Sam

Voorzitter

Jennie Harmelink

Mijn dagelijks werkzaamheden is het Diaconaal Opbouwwerk van de Protestantse Kerken in Amersfoort en Amersfoort-Noord. Regelmatig heb ik te maken met (financiële) hulpvragen van mensen en ik heb een breed netwerk van organisaties en kerken.
Ik geloof in de meerwaarde van de dialoog met diverse mensen en organisaties uit een wijk en diverse organisaties en fondsen samen. Maar we zullen vooral moeten samenwerken en samen doen, particuliere initiatieven en professionals samen. Alles ten behoeve van de mensen in financiële nood.

Penningmeester

Ron Tobias

Ik heb de taak van penningmeester bij Pact Sam Sam sind 2016 op mij genomen. Ik ben 75 jaar en gepensioneerd. Ik woon samen met mijn vrouw in Amersfoort zuid en heb twee kinderen en vijf kleinkinderen. Ik ben geboren in Amersfoort en ben hier altijd blijven wonen. Bij het ingenieursbureau DHV in Amersfoort heb ik ruim 40 jaar gewerkt en heb de laatste jaren kostenramingen van infrastructurele werken en financiële analyses van bestemmingsplannen gemaakt. In mijn vrije tijd genieten wij van onze kleinkinderen en fiets ik graag en was ik als vrijwilliger lid en penningmeester van de fietsersbond afd. Amersfoort.

Bestuurslid

Jolanda van Kolfschooten

Werkzaam als stedelijk sociaal juridisch dienstverlener bij Indebuurt033 ben ik het lijntje tussen de uitvoerende werkzaamheden in de  informatiewinkels en het beleid. Hierdoor werk ik veel samen met alle prachtige organisaties die Amersfoort rijk is op het gebied van armoedebestrijding. Sinds 2015 ben ik betrokken bij Pact Sam Sam, eerst in de rol van ondersteuner en sinds twee jaar als bestuurslid. Samenwerken en verbinden om te zorgen dat iedereen in Amersfoort mee kan doen en niemand buiten de boot valt, is waar het wat mij betreft om gaat!

Bestuurslid

Elise Nieuwhof

Meer informatie over Elise volgt binnenkort.

Bestuurslid

Diana Vaartjes

Als trainer en adviseur oa in de sociale huisvestingssector komen onderwerpen als schulden en armoede ook veelvuldig voor in het dagelijks werk. In de vrije tijd hier de dan meer mee te doen, is een logische stap.

Ondersteuner

Els van Geijn

Meedoen

Houdt jullie organisatie zich ook bezig met armoedebestrijding in Amersfoort en zijn jullie nog niet te vinden op onze website, dan horen we graag van je.