Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor wie

Gezinnen met een laag gezinsinkomen.

Doel

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Ook kan een aanvraag voor zwemles worden ingediend.