Diaconie Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

Voor wie

Voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken.

Dat kan zijn een luisterend oor, meedenken over de oplossing van een probleem, doorverwijzen naar hulpverlening. Diakenen helpen bij het invullen van formulieren en in noodgevallen kan er financiële hulp worden gegeven.

Projecten: Vakantiegeld Delen en SchuldHulpMaatje. De diaconieën faciliteren het werk van de inloophuizen en het straatpastoraat.

Doel

Mensen een steuntje in de rug bieden.