Het Burgerweeshuis

Voor wie
Kinderen tot 18 jaar uit een eenoudergezin met een inkomen op of onder het sociaal minimum die zonder financiële hulp aantoonbaar belemmerd worden in hun ontwikkeling.

Doel
De stichting Burgerweeshuis verleent financiële hulp aan Amersfoortse wezen of jongeren uit eenoudergezinnen om op deze manier hun lichamelijke, geestelijke, culturele en/of maatschappelijk welzijn te bevorderen. De hulp is structureel.

Voorwaarden
De aanvraag moet binnen de doelstelling vallen
De aanvroeg moet gedaan worden door een officiële hulpverlenende instantie
De betrokkene moet instemmen met het feit dat de stichting navraag mag doen bij betrokken instanties.