Hoefhamerstichting

Voor wie
Senioren (privé/instellingen) die te kampen hebben met huisvestingsproblemen. Het is gericht op het verbeteren van de woonsituatie. Te denken valt aan het verstrekken van een hypotheek of het opknappen van een seniorencomplex.

Een hulpverlenersinstantie die op de hoogte is van de situatie van het gezin kan namens de klant een aanvraag doen. Dit kan telefonisch via dhr. P. Van der Harst. Telefoon: 033-4799251

Doel
Het verbeteren van de woonsituatie van senioren.