Petje Af

Voor wie

Petje af is er voor kinderen van 10 tot 14 jaar die door hun leefsituatie onvoldoende kansen hebben of aangereikt krijgen. Petje af Amersfoort richt zich op kinderen die opgroeien in Amersfoort in de wijken Kruiskamp Koppel, Liendert, Randenbroek Schuilenburg en Soesterkwartier.

Doel

Het ontwikkelen van sociaal emotionele (nieuwe) vaardigheden, een positief zelfbeeld en een breder perspectief voor de toekomst creëren.

Voorbeeldgedrag en een rolmodel zijn in de ontwikkeling van een kind belangrijke “ankers”. Dat is wat benadrukt wordt in de zeven themablokken (zie programma).

Kinderen kunnen ook zelf leren kansen te herkennen of zelfs te creëren.
In het programma van Petje af Amersfoort, waarbij de themablokken door het jaar heen een min of meer vast stramien hebben, wordt een extra dimensie toegevoegd. Het sociaalpsychologisch begrip “handelen” wordt uitgewerkt. Doel is de kinderen vaardigheid in handelen, of handelingsbekwaamheid mee te geven. Op een kindvriendelijke wijze wordt met de kinderen aan de hand en op basis van de Petje af formule ook gefilosofeerd. Er worden vragen gesteld die als een oefening fungeren in de vaardigheid antwoorden te geven en te vertellen over:

wie ben ik, in welke wereld leef ik, wat wil ik, welke keuzes kan ik maken en hoe verhoud ik mij tot de ander (en wie is die ander).

Samengevat: de doelstellingen zijn:

  • Talenten ontdekken (wat kan ik, wat wil ik, waar wil ik naartoe?)
  • Het bewerkstelligen van een breed wereldbeeld en wereldoriëntatie.
  • Het ondersteunen van de kinderen in het vormen van een positief zelfbeeld (talenten kennen is hier een onderdeel van) wat hen in staat stelt om een gevoel te ontwikkelen: ‘ik hoor er ook bij’.
  • Het ondersteunen van kinderen in het leren kennen van de context waarin zij opgroeien en leren hen hierover te vertellen en op te reflecteren.