Sociaal Fonds Amersfoort

Voor wie

  • De hulpvrager bevindt zich in een acute noodsituatie;
  • De uitgave is noodzakelijk;
  • De voorliggende voorzieningen- zoals een uitkering- zijn nog niet beschikbaar;
  • Het gaat niet om de aflossing van schulden;
  • De ontvanger woont in Amersfoort.

Doel

Snel financiële hulp bieden aan inwoners van Amersfoort die in een acute financiële noodsituatie zijn geraakt waardoor ze even niet over voldoende middelen beschikken om hun eerste levensbehoefte te betalen. Het is een Overbruggingsfonds. De financiële hulp is voor de kosten van de eerste levensbehoeften; drinkwater, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg.

Deze hulp is in principe een lening. Als blijkt dat terugbetaling redelijkerwijs niet mogelijk is kan de lening worden omgezet in een gift. De aanvraag kan alleen worden ingediend door professionele of vrijwillige hulp- en dienstverleners die vanuit een stichting of organisatie contact hebben met de cliënt.