Stichting Kinderzorg Utrecht

Voor wie

Kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar voor wie sociale uitsluiting dreigt door het ontbreken van financiële middelen om te participeren. De aanmelding moet altijd door een intermediair gedaan worden.

Doel

De Stichting Kinderzorg Utrecht biedt een helpende hand wanneer kinderen en jongeren vanwege gemeentelijke regelgeving, overheidsvoorwaarden en sociale wetgeving tussen wal en schip dreigen te vallen.

Financiële ondersteuning wordt uitsluitend gegeven indien reguliere voorzieningen niet toereikend zijn.