Voor het Juridisch Loket betekent 2023 het begin van een aantal veranderingen. Vanaf 1 januari 2023 hebben wij een nieuw telefoonnummer: 0800-8020. Dit nummer is gratis. Mensen met een inkomen onder de Wrb-grens helpen wij met persoonlijk juridisch advies. Anderen verwijzen wij naar onze partners en naar onze website die boordevol staat met voorbeeldbrieven, veel gestelde vragen en juridische informatie. Op die manier zijn wij goed bereikbaar voor de mensen die ons het hardst nodig hebben.

De veranderingen op een rijtje:

·       Vanaf 1 januari is ons telefoonnummer 0800-8020

Dit telefoonnummer is gratis en voor iedereen bereikbaar, ook voor mensen die onder bewind staan.

 

·       Onze medewerkers vragen aan de telefoon en aan de balie naar inkomen en spaargeld
Vanaf 1 januari 2023 is ons persoonlijk advies er alleen voor mensen die onder de Wrb-grens vallen. Daarom doen wij aan de telefoon en in de vestigingen een Wrb-check. Dit houdt in dat wij vragen naar inkomen en spaargeld van 2 jaar terug. Het is dus belangrijk dat mensen een overzicht bij de hand hebben van hun inkomen en spaargeld/vermogen van 2 jaar terug.

 

·       Rechtzoekenden die boven de Wrb-grens vallen (mensen met een hoger inkomen of meer spaargeld) verwijzen we door naar onze website of naar (netwerk)partners
Wij registreren elke beller en bezoeker die wij doorverwijzen. Zo weten we hoeveel mensen wij niet persoonlijk kunnen helpen en kunnen we dit signaleren richting de politiek.

 

Wat kunt u doen?

·       Jullie kunnen alle rechtzoekenden verwijzen naar www.juridischloket.nl. Daar worden veel vragen beantwoord en er staan veel voorbeeldbrieven, tips en informatie op.

·       Jullie kunnen de mensen onder de Wrb-grens naar ons verwijzen voor persoonlijk advies. Adviseer hen om voordat ze bellen of langskomen gegevens over hun inkomen en spaargeld van 2 jaar geleden op te zoeken. Bijvoorbeeld via Mijn Belastingdienst.

·       Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om ons voor cliëntvragen te benaderen via de mail (het adres kan je opvragen bij het secretariaat van Pact Sam Sam). Wij zullen in principe binnen twee werkdagen reageren op de mail. Dit is een e-mailadres dat alleen is bedoeld voor jullie als organisatie. Naar aanleiding van de mail kijken wij hoe we de vraag het beste kunnen beantwoorden. Mocht het nodig zijn dan kunnen we voor de cliënt bij ons een afspraak maken. Hiervoor zullen we dan wel bekijken of de cliënt onder de Wrb-grens valt. Anders kunnen wij de cliënt geen persoonlijk advies geven en verwijzen wij door naar andere rechtshulpverleners.

Bovenstaande veranderingen zijn de start van onze nieuwe visie. Die lees je hier. En een duidelijke, herkenbare plek gaan vervullen in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. We gaan nauwer samenwerken met het sociaal domein en onze netwerkpartners in de regio om (kwetsbare) burgers nog beter te helpen. We willen dichterbij de rechtzoekende zijn, op die plekken en manieren die aansluiten bij zijn leefwereld en omstandigheden. Hoe we dit willen gaan doen, zal zich het komende jaar verder gaan ontwikkelingen. We zullen jullie op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

We vragen je dit te delen binnen je organisatie. Hebben jullie nog vragen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.