Catharina Soomersprijs 2023

Op woensdag 6 december reikt wethouder van de gemeente Amersfoort, mevrouw Aboyaakoub- Akkouh, de Catharina Soomersprijs uit aan een bijzonder Amersfoorts project voor kinderen in achterstandsituaties.

Wil je aanwezig zijn bij de bekendmaking van de winnaar van deze prijs? Laat dit dan weten aan de Stichting Burgerweeshuis. De prijs wordt uitgereikt op woensdag 6 december om 17.00 uur in de regentenkamer van de stichting. De regentenkamer ligt aan de Zuidsingel 25, de ingang is via het poortje aan de Zuidsingel.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt, dus aanmelden is noodzakelijk. Aanmelden kan door een mail te sturen aan: info@burgerweeshuis-amersfoort.nl

Meer over de Catharina van Soomersprijs

Door een gift van een rijke weduwe, Catharina Soomers, kon in het jaar 1550 de Stichting Het Burgerweeshuis worden opgericht. Er kwam een opvangtehuis waarin ook onderwijs en  werkbegeleiding werden verzorgd voor kinderen zonder ouders. Het oorspronkelijke weeshuis bestaat sinds 1932 niet meer, maar de stichting ondersteunt nog steeds financieel Amersfoortse weeskinderen of kinderen uit éénoudergezinnen die in de knel zitten of dreigen te raken. Een aantal keren per jaar ontvangen zij een bedrag voor hun verjaardag, voor kleedgeld, vakantiegeld en een decemberuitkeringDaarnaast wordt de gezinnen de mogelijkheid geboden een week op vakantie te gaan.

Regelmatig krijgt de stichting ook aanvragen van instellingen die zich bezighouden met de zorg voor kinderen uit Amersfoort in achterstandssituaties. Deze aanvragen kan de stichting niet honoreren, omdat haar budget besteed wordt aan de directe hulp aan kinderen. Om toch deze instellingen een hart onder de riem te  steken, reikt het Burgerweeshuis eens in de drie jaar (sinds 2012) de Catharina Soomersprijs uit. Het bedrag is net zo groot als de oorspronkelijke schenking van Catharina Soomers om het weeshuis op te richten, namelijk € 1.500,- .

Instellingen die een bijzonder project organiseren voor kinderen in de knel of in achterstandssituaties kunnen meedingen naar deze prijs. Het moet gaan om kinderen uit de stad Amersfoort. Eerdere prijswinnaars waren de weekendschool Petje af, de Speel-o-theek Eemland, de VoorleesExpress Amersfoort en ABC Stad. In 2021 kon de prijsuitreiking door Corona helaas niet plaatsvinden.

Dit jaar bestaat de jury uit de voorzitter van de stichting Burgerweeshuis, de heer Aart Veldhuizen, mevrouw Reinet Bouma, bestuurslid van de stichting Burgerweeshuis en wethouder van de gemeente Amersfoort, mevrouw Aboyaakoub- Akkouh die de prijs zal uitreiken.

Op de website van de Stichting Het Burgerweeshuis is meer informatie over de stichting en haar werkzaamheden te vinden, www.burgerweeshuis-amersfoort.nl.