De schijnwerper op: Humanitas Thuisadministratie

De landelijke organisatie van Humanitas is onlangs de petitie “Stop de schuldenindustrie” gestart. Reden voor ons om de schijnwerper op Humanitas Thuisadministratie te zetten.

We spreken met Helen Scherpenisse, coördinator. Humanitas Thuisadministratie geeft mensen een tijdelijk steuntje in de rug bij het op orde krijgen van de financiën. Humanitas probeert mensen weer op de rit te krijgen voordat ze op eigen kracht de schulden niet meer kunnen aflossen. 

Laten we beginnen bij het begin.

​​​​​Mensen komen vaak bij Humanitas Thuisadministratie terecht door een verwijzing van een hulpverlener, meestal het wijkteam of Indebuurt033. Heel soms weten mensen zelf ook de weg naar Humanitas te vinden. Er wordt aan het begin van het traject goed gekeken of mensen leerbaar en gemotiveerd zijn, omdat de doelstelling van Humanitas Thuisadministratie is, dat de mensen op den duur de administratie zelf moeten kunnen doen. Is er bijvoorbeeld sprake van dementie of is de taalvaardigheid te laag, dan komen mensen niet in aanmerking voor ondersteuning. Er wordt dan met de verwijzer gezocht naar een oplossing, is er iemand uit de sociale omgeving (bijvoorbeeld een volwassen zoon of dochter) die de administratie op zich kan nemen? Is er niemand en kunnen mensen het echt niet zelf, dan wordt een gesprek gestart over bewindvoering. Helen geeft aan dat dit echt een hele grote stap is, dus de vrijwilligers gaan hier niet zomaar toe over.

De organisatie van Humanitas Thuisadministratie bestaat uit alleen vrijwilligers. Er zijn twintig vrijwilligers beschikbaar om mensen in een 1-op-1 traject te ondersteunen, en ook de coördinatoren zijn vrijwilliger. Hulp wordt vrijwel altijd gevraagd omdat men het overzicht kwijt is. Vaak gebeurt dit na een grote en stressvolle gebeurtenis in het leven zoals het wegvallen van een partner of het verlies van een baan. Zowel de mensen die hulp vragen, als de problematiek is heel divers. Sommigen kunnen na 3 maanden begeleiding en met wat slimme trucs en handvatten zelfstandig verder. Maar anderen hebben behoefte aan langere begeleiding waarbij bijvoorbeeld ook samen contact gezocht wordt met een schuldeiser om een betalingsregeling te treffen. Ongeveer 95% van de mensen die een traject bij Humanitas Thuisadministratie doorlopen kan na maximaal 9 maanden tot een jaar begeleiding zelfstandig verder. Dit is voor de vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie erg motiverend. Het is fijn om te weten dat de oplossing die zij met veel geduld en inzet weten te bereiken bijna altijd duurzaam is.

De mensen die geholpen worden zijn aan het begin van het traject vrijwel altijd gestrest over de situatie en hebben weinig zelfvertrouwen op het vlak van financiën. Soms gaat het alleen om overzicht, soms zijn er al betalingsachterstanden en soms worden enveloppen van schuldeisers niet geopend. Men gaat ervan uit het bedrag toch niet te kunnen betalen. Daarnaast worden brieven van schuldeisers als bedreigend ervaren. Bovendien moeten mensen zelf een stap nemen om de schuldeiser te benaderen. Voor velen is die stap, door alle stress, heel erg of te groot. De vrijwilliger van de Thuisadministratie helpt dan ook bij het benaderen van schuldeisers. En vaak blijkt er best iets te regelen dat wel behapbaar is. Overigens worden mensen met grote schulden altijd doorverwezen naar Stadsring. Soms na een voortraject bij Humanitas, als de drempel van Stadsring in eerste instantie te hoog is. Stadsring heeft meer onderhandelingsruimte bij schuldeisers en kan dus mensen met zware schuldenproblemen beter helpen. De mensen van Stadsring hebben dus meer te maken met de schuldenindustrie.

De site van Humanitas Eemland vind je hier. Meer informatie over de petitie: “Stop de schuldenindustrie” kan je hier vinden. De petitie tekenen kan via deze link.

Catharina Soomersprijs 2023

Op woensdag 6 december reikt wethouder van de gemeente Amersfoort, mevrouw Aboyaakoub- Akkouh, de Catharina Soomersprijs uit aan een bijzonder Amersfoorts project voor kinderen in achterstandsituaties.

Wil je aanwezig zijn bij de bekendmaking van de winnaar van deze prijs? Laat dit dan weten aan de Stichting Burgerweeshuis. De prijs wordt uitgereikt op woensdag 6 december om 17.00 uur in de regentenkamer van de stichting. De regentenkamer ligt aan de Zuidsingel 25, de ingang is via het poortje aan de Zuidsingel.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt, dus aanmelden is noodzakelijk. Aanmelden kan door een mail te sturen aan: info@burgerweeshuis-amersfoort.nl

Meer over de Catharina van Soomersprijs

Door een gift van een rijke weduwe, Catharina Soomers, kon in het jaar 1550 de Stichting Het Burgerweeshuis worden opgericht. Er kwam een opvangtehuis waarin ook onderwijs en  werkbegeleiding werden verzorgd voor kinderen zonder ouders. Het oorspronkelijke weeshuis bestaat sinds 1932 niet meer, maar de stichting ondersteunt nog steeds financieel Amersfoortse weeskinderen of kinderen uit éénoudergezinnen die in de knel zitten of dreigen te raken. Een aantal keren per jaar ontvangen zij een bedrag voor hun verjaardag, voor kleedgeld, vakantiegeld en een decemberuitkeringDaarnaast wordt de gezinnen de mogelijkheid geboden een week op vakantie te gaan.

Regelmatig krijgt de stichting ook aanvragen van instellingen die zich bezighouden met de zorg voor kinderen uit Amersfoort in achterstandssituaties. Deze aanvragen kan de stichting niet honoreren, omdat haar budget besteed wordt aan de directe hulp aan kinderen. Om toch deze instellingen een hart onder de riem te  steken, reikt het Burgerweeshuis eens in de drie jaar (sinds 2012) de Catharina Soomersprijs uit. Het bedrag is net zo groot als de oorspronkelijke schenking van Catharina Soomers om het weeshuis op te richten, namelijk € 1.500,- .

Instellingen die een bijzonder project organiseren voor kinderen in de knel of in achterstandssituaties kunnen meedingen naar deze prijs. Het moet gaan om kinderen uit de stad Amersfoort. Eerdere prijswinnaars waren de weekendschool Petje af, de Speel-o-theek Eemland, de VoorleesExpress Amersfoort en ABC Stad. In 2021 kon de prijsuitreiking door Corona helaas niet plaatsvinden.

Dit jaar bestaat de jury uit de voorzitter van de stichting Burgerweeshuis, de heer Aart Veldhuizen, mevrouw Reinet Bouma, bestuurslid van de stichting Burgerweeshuis en wethouder van de gemeente Amersfoort, mevrouw Aboyaakoub- Akkouh die de prijs zal uitreiken.

Op de website van de Stichting Het Burgerweeshuis is meer informatie over de stichting en haar werkzaamheden te vinden, www.burgerweeshuis-amersfoort.nl.

Stadsring51 verhuist naar Van Asch van Wijckstraat 4A

Vanaf 13 februari is schuldhulpverlener Stadsring51 gevestigd aan de Van Asch van Wijckstraat 4A. Met de verhuizing komt ook een naamswijziging: Stadsring51 wordt Stadsring.

De nieuwe locatie biedt ruimte aan meer medewerkers. “De laatste jaren zijn er voor Stadsring meer taken bijgekomen, waaronder budgetbeheer, vroegsignalering en kredietverlening”, zegt directeur Dick van Maanen. “Ook zijn we anders gaan werken. Door veel meer rekening te houden met de stress die mensen met financiële problemen ervaren bieden we meer maatwerk in de begeleiding door onze schuldhulpverleners. Niet de regels, maar de mogelijkheden van de klant staan centraal. Het resultaat is dat we veel sneller aan de slag kunnen om de schulden op te lossen.”

Het nieuwe gebouw van Stadsring heeft een professionele en moderne uitstraling. Het is beter toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking, zoals rolstoelgebruikers. “Het prachtige oude pand aan de Stadsring 51 had zijn charmes, maar voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd”, zegt Van Maanen.

Naamswijziging

Met de verhuizing verandert de naam in ‘Stadsring’ en wordt het logo vernieuwd. Directeur Dick van Maanen: “Stadsring biedt een beschermende ring voor ieder die dit nodig heeft. Onze medewerkers helpen mensen financieel fit te worden en te blijven. Het gesprek speelt een belangrijke rol in onze dienstverlening, juist om maatwerk te kunnen leveren. Het is daarom in ons nieuwe beeldmerk verwerkt.”

Geldloket

In april verhuist ook het Geldloket naar nummer 2 van hetzelfde gebouw. Het preventieve loket deelt straks de ontvangstruimte met het Juridisch Loket. Op die manier kunnen beide organisaties wanneer dat nodig is snel naar elkaar doorverwijzen.”

Kijk ook op de website van Stadsring51

De schijnwerper op: De Thomas Scheltus Stichting

We merken allemaal dat de kosten voor de dagelijkse boodschappen en voor noodzakelijk levensonderhoud in het afgelopen jaar heel hard zijn gestegen. Er gaat bijna geen dag voorbij of je leest of hoort berichten over hoge prijzen en het duurder worden van bijna alles. Gevolg is dat een steeds grotere groep mensen niet genoeg geld heeft om de noodzakelijke levensbehoeften te kunnen betalen.

De Thomas Scheltus Stichting geeft financiële hulp
In een aantal van deze situaties kan de Thomas Scheltus Stichting helpen! De Thomas Scheltus Stichting helpt protestants christelijke alleenstaande vrouwen van 45 jaar en ouder, die het financieel moeilijk hebben.

De criteria van de Thomas Scheltus Stichting
De aanvragen moeten gericht zijn op de voorziening in een directe levensbehoefte (zowel materieel als immaterieel) waar op geen andere manier hulp voor beschikbaar is. Schuldfinanciering valt hier niet onder. In de statuten van de Stichting staan verder de volgende criteria voor hulp:

  • Alleenstaande vrouw
  • Woonachtig in de gemeente Amersfoort
  • 45 jaar of ouder
  • Protestants
  • Minimuminkomen, veelal bijstand of AOW

Hoe vraagt u de financiële bijdrage aan?
De diaconie moet de aanvraag doen. Dus kent u iemand die geholpen kan worden door de Thomas Scheltus Stichting? Vraag uw diaconie dan om de aanvraag per mail te sturen naar thomasscheltus@kpnmail.nl met daarin:

  • Omschrijving waarvoor een bijdrage wordt gevraagd + het concrete bedrag
  •  informatie over de persoon waarvoor de aanvraag gedaan wordt (voldoet de persoon aan de criteria van de stichting?)
  • Onderbouwing van de aanvraag
  • Als de aanvraag op meerdere plekken wordt gedaan, dit ook graag vermelden

Kent u vrouwen die aan de criteria voldoen en hulp nodig hebben? Aarzel niet om uw diaconie op de Thomas Scheltus Stichting te wijzen. De Stichting is opgericht om deze vrouwen te helpen!

Klik hier voor de website van de Thomas Scheltus Stichting en klik hier voor alle organisaties op onze website