Catharina Soomersprijs 2023

Stichting Het Burgerweeshuis looft eens in de drie jaar een prijs uit voor een bijzonder Amersfoorts project voor kinderen in achterstandssituaties. Ook in 2023 zal deze prijs weer uitgereikt worden.

Door een gift van een rijke weduwe, Catharina Soomers, kon in het jaar 1550 de Stichting Het Burgerweeshuis worden opgericht. Er kwam een opvangtehuis waarin ook onderwijs en  werkbegeleiding werden verzorgd voor kinderen zonder ouders. Het oorspronkelijke weeshuis bestaat sinds 1932 niet meer, maar de stichting ondersteunt nog steeds financieel Amersfoortse weeskinderen of kinderen uit éénoudergezinnen die in de knel zitten of dreigen te raken. Een aantal keren per jaar ontvangen zij een bedrag voor hun verjaardag, voor kleedgeld, vakantiegeld en een decemberuitkering. Daarnaast wordt de gezinnen de mogelijkheid geboden een week op vakantie te gaan.

Regelmatig krijgt de stichting ook aanvragen van instellingen die zich bezighouden met de zorg voor kinderen uit Amersfoort in achterstandssituaties. Deze aanvragen kunnen we niet honoreren, omdat ons budget besteed wordt aan de directe hulp aan kinderen. Om toch deze instellingen een hart onder de riem te  steken, reikt het Burgerweeshuis eens in de drie jaar (sinds 2012) de Catharina Soomersprijs uit. Het bedrag is net zo groot als de oorspronkelijke schenking van Catharina Soomers om het weeshuis op te richten, namelijk € 1.500,- .

Instellingen die een bijzonder project organiseren voor kinderen in de knel of in achterstandssituaties kunnen een aanvraag doen en meedingen naar deze prijs. Het moet gaan om kinderen uit de stad Amersfoort. De mogelijkheid tot aanmelden om voor de prijs in aanmerking te komen is vanaf 1 juli geopend. De uitvoering van het project kan plaatsvinden in 2023, maar ook in 2024.

Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Een aanvraag dient te zijn voorzien van een projectplan met heldere doelstellingen, een begroting en een tijdsplanning, maar kan juist in zijn beknoptheid krachtig zijn. De aanvraag dient digitaal aangeleverd te worden via e-mail naar info@burgerweeshuis-amersfoort.nl, t.a.v. het secretariaat, mevr. Carla Nonkes en dient voor 1 november 2023 ingediend te zijn. Het stellen van aanvullende vragen kan ook via dit mailadres. De prijsuitreiking vindt plaats rond Sinterklaas, aangezien het Burgerweeshuis in vroegere tijden het Sint Nicolaasweeshuis heette.

Eerdere prijswinnaars waren de weekendschool Petje af, de Speel-o-theek Eemland, de VoorleesExpress Amersfoort en ABC Stad. In 2021 kon de prijsuitreiking door Corona helaas niet plaatsvinden.

Op de website van de Stichting Het Burgerweeshuis is meer informatie over de stichting en haar werkzaamheden te vinden, www.burgerweeshuis-amersfoort.nl.

Jaarverslag Pact Sam Sam 2022

Het jaarverslag van Pact Sam Sam over 2022 vind je hier.

Gratis e-boek: “Stap uit je schulden”

Niet iedereen met schulden wil geholpen worden door de (bij ons) bekende instanties. Soms willen mensen zelf aan de slag. Hiervoor schreef Liselotte Maas, de online schuldencoach, een e-boek.
Liselotte heeft jaren ervaring in de schuldhulpverlening, als hulpverlener en bewindvoerder. Ook in haar eigen bedrijf helpt ze mensen naar een schone lei en traint ze zowel professionals als vrijwilligers als budgetcoach. We hebben natuurlijk het e-boek gedownload en doorgelezen.

Het is een boekje met praktische tips. Ik vond met name het hoofdstuk “Blijf in contact met je schuldeisers” waardevol. Hierin staat een voorbeeld van hoe je een gesprek met een deurwaarder kan aanpakken en voorbereiden. En er komt ook een deurwaarder aan het woord. Daarnaast zet het e-boek aan tot actie, het nemen van de regie en eigen verantwoordelijkheid. Ik denk dat lang niet iedereen op eigen kracht uit de schulden kan komen. Het e-boek benadrukt ook dat het verstandig is om hulp te vragen en geeft ook aan waar je dat kan doen. Natuurlijk is dat niet specifiek voor Amersfoort.

Het e-boek kan je via deze link gratis downloaden.

In Amersfoort heeft Stadsring(51) een pagina op haar website voor mensen die zelf aan de slag willen. Klik voor deze pagina hier. De tips die hier staan zijn ook heel praktisch en het e-boek en deze site vullen elkaar mooi aan. Bij Stadsring(51) kan je ook meteen een coach aanvragen.

Stadsring51 verhuist naar Van Asch van Wijckstraat 4A

Vanaf 13 februari is schuldhulpverlener Stadsring51 gevestigd aan de Van Asch van Wijckstraat 4A. Met de verhuizing komt ook een naamswijziging: Stadsring51 wordt Stadsring.

De nieuwe locatie biedt ruimte aan meer medewerkers. “De laatste jaren zijn er voor Stadsring meer taken bijgekomen, waaronder budgetbeheer, vroegsignalering en kredietverlening”, zegt directeur Dick van Maanen. “Ook zijn we anders gaan werken. Door veel meer rekening te houden met de stress die mensen met financiële problemen ervaren bieden we meer maatwerk in de begeleiding door onze schuldhulpverleners. Niet de regels, maar de mogelijkheden van de klant staan centraal. Het resultaat is dat we veel sneller aan de slag kunnen om de schulden op te lossen.”

Het nieuwe gebouw van Stadsring heeft een professionele en moderne uitstraling. Het is beter toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking, zoals rolstoelgebruikers. “Het prachtige oude pand aan de Stadsring 51 had zijn charmes, maar voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd”, zegt Van Maanen.

Naamswijziging

Met de verhuizing verandert de naam in ‘Stadsring’ en wordt het logo vernieuwd. Directeur Dick van Maanen: “Stadsring biedt een beschermende ring voor ieder die dit nodig heeft. Onze medewerkers helpen mensen financieel fit te worden en te blijven. Het gesprek speelt een belangrijke rol in onze dienstverlening, juist om maatwerk te kunnen leveren. Het is daarom in ons nieuwe beeldmerk verwerkt.”

Geldloket

In april verhuist ook het Geldloket naar nummer 2 van hetzelfde gebouw. Het preventieve loket deelt straks de ontvangstruimte met het Juridisch Loket. Op die manier kunnen beide organisaties wanneer dat nodig is snel naar elkaar doorverwijzen.”

Kijk ook op de website van Stadsring51

Veranderingen Juridisch Loket per 1-1-2023

Voor het Juridisch Loket betekent 2023 het begin van een aantal veranderingen. Vanaf 1 januari 2023 hebben wij een nieuw telefoonnummer: 0800-8020. Dit nummer is gratis. Mensen met een inkomen onder de Wrb-grens helpen wij met persoonlijk juridisch advies. Anderen verwijzen wij naar onze partners en naar onze website die boordevol staat met voorbeeldbrieven, veel […]

Terugblik op de dag van de Armoede

Besturenbijeenkomst 30 juni

Helaas waren de weergoden ons op 30 juni niet gunstig gezind. Met onweersdreiging en harde regen hebben we, in overleg met de schipper, de trossen niet los gegooid maar zijn we aan de wal gebleven. We gingen dus letterlijk het schip in, maar figuurlijk waren alle hens aan dek. Pact Sam Sam voorzitter Jennie Harmelink gaf een korte inleiding. Deze werd gevolgd door een presentatie van Rhimou Tata en Sandra van Dijk over het armoedebeleid van de gemeente. Tijdens de presentatie was er ruimte voor vragen en daar is veel gebruik van gemaakt. Bij het bespreken van de casuïstiek ontstond er in de diverse groepjes een levendige discussie. Natuurlijk werd de avond afgesloten met een plenaire terugkoppeling en een borrel om na te praten. Een vruchtbare en leuke avond.

Lees het verslag hier:

Verslag besturenbijeenkomst 30 juni 2022