Theatervoorstelling: Arm met een dure smaak, “Live rich or live lonely”

Op woensdagavond 6 maart is er in de Lieve Vrouw een voorstelling van HNTjong over armoede te zien. De voorstelling vertelt het verhaal van  jonge mensen die worstelen met verborgen armoede. Ze dromen van een leven zonder geldzorgen maar moeten tegelijkertijd dealen met de ruwe realiteit. Ondertussen laten de populaire socials zien dat living in luxury echt haalbaar is. Illusie of reality?

“Doordat ik in armoede ben opgegroeid, werd ik gestimuleerd door mijn familie om boeken en verhalen te schrijven, een gezin waar Gospelmuziek heel belangrijk was. Nu regisseer ik voorstellingen waarin zowel tekst, fysiek theater als muziek als een saamhorige explosie een verhaal vertellen.”
regisseur Gavin-Viano

 

Woensdag 6 maart, 20.00 uur

Onze Lieve Vrouw, Lieve Vrouwestraat 13, 3811 BP, Amersfoort

Meer informatie en kaarten bestellen kan hier

 

Catharina Soomersprijs 2023

Op woensdag 6 december reikt wethouder van de gemeente Amersfoort, mevrouw Aboyaakoub- Akkouh, de Catharina Soomersprijs uit aan een bijzonder Amersfoorts project voor kinderen in achterstandsituaties.

Wil je aanwezig zijn bij de bekendmaking van de winnaar van deze prijs? Laat dit dan weten aan de Stichting Burgerweeshuis. De prijs wordt uitgereikt op woensdag 6 december om 17.00 uur in de regentenkamer van de stichting. De regentenkamer ligt aan de Zuidsingel 25, de ingang is via het poortje aan de Zuidsingel.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt, dus aanmelden is noodzakelijk. Aanmelden kan door een mail te sturen aan: info@burgerweeshuis-amersfoort.nl

Meer over de Catharina van Soomersprijs

Door een gift van een rijke weduwe, Catharina Soomers, kon in het jaar 1550 de Stichting Het Burgerweeshuis worden opgericht. Er kwam een opvangtehuis waarin ook onderwijs en  werkbegeleiding werden verzorgd voor kinderen zonder ouders. Het oorspronkelijke weeshuis bestaat sinds 1932 niet meer, maar de stichting ondersteunt nog steeds financieel Amersfoortse weeskinderen of kinderen uit éénoudergezinnen die in de knel zitten of dreigen te raken. Een aantal keren per jaar ontvangen zij een bedrag voor hun verjaardag, voor kleedgeld, vakantiegeld en een decemberuitkeringDaarnaast wordt de gezinnen de mogelijkheid geboden een week op vakantie te gaan.

Regelmatig krijgt de stichting ook aanvragen van instellingen die zich bezighouden met de zorg voor kinderen uit Amersfoort in achterstandssituaties. Deze aanvragen kan de stichting niet honoreren, omdat haar budget besteed wordt aan de directe hulp aan kinderen. Om toch deze instellingen een hart onder de riem te  steken, reikt het Burgerweeshuis eens in de drie jaar (sinds 2012) de Catharina Soomersprijs uit. Het bedrag is net zo groot als de oorspronkelijke schenking van Catharina Soomers om het weeshuis op te richten, namelijk € 1.500,- .

Instellingen die een bijzonder project organiseren voor kinderen in de knel of in achterstandssituaties kunnen meedingen naar deze prijs. Het moet gaan om kinderen uit de stad Amersfoort. Eerdere prijswinnaars waren de weekendschool Petje af, de Speel-o-theek Eemland, de VoorleesExpress Amersfoort en ABC Stad. In 2021 kon de prijsuitreiking door Corona helaas niet plaatsvinden.

Dit jaar bestaat de jury uit de voorzitter van de stichting Burgerweeshuis, de heer Aart Veldhuizen, mevrouw Reinet Bouma, bestuurslid van de stichting Burgerweeshuis en wethouder van de gemeente Amersfoort, mevrouw Aboyaakoub- Akkouh die de prijs zal uitreiken.

Op de website van de Stichting Het Burgerweeshuis is meer informatie over de stichting en haar werkzaamheden te vinden, www.burgerweeshuis-amersfoort.nl.

Naar aanleiding van de inspiratiebijeenkomst op 21 juni en met medewerking van Schuldhulpmaatje schreef Nieuwsplein033 een artikel.

Klik  hierboven om direct naar het artikel te gaan.

Jaarverslag Pact Sam Sam 2022

Het jaarverslag van Pact Sam Sam over 2022 vind je hier.

Gratis e-boek: “Stap uit je schulden”

Niet iedereen met schulden wil geholpen worden door de (bij ons) bekende instanties. Soms willen mensen zelf aan de slag. Hiervoor schreef Liselotte Maas, de online schuldencoach, een e-boek.
Liselotte heeft jaren ervaring in de schuldhulpverlening, als hulpverlener en bewindvoerder. Ook in haar eigen bedrijf helpt ze mensen naar een schone lei en traint ze zowel professionals als vrijwilligers als budgetcoach. We hebben natuurlijk het e-boek gedownload en doorgelezen.

Het is een boekje met praktische tips. Ik vond met name het hoofdstuk “Blijf in contact met je schuldeisers” waardevol. Hierin staat een voorbeeld van hoe je een gesprek met een deurwaarder kan aanpakken en voorbereiden. En er komt ook een deurwaarder aan het woord. Daarnaast zet het e-boek aan tot actie, het nemen van de regie en eigen verantwoordelijkheid. Ik denk dat lang niet iedereen op eigen kracht uit de schulden kan komen. Het e-boek benadrukt ook dat het verstandig is om hulp te vragen en geeft ook aan waar je dat kan doen. Natuurlijk is dat niet specifiek voor Amersfoort.

Het e-boek kan je via deze link gratis downloaden.

In Amersfoort heeft Stadsring(51) een pagina op haar website voor mensen die zelf aan de slag willen. Klik voor deze pagina hier. De tips die hier staan zijn ook heel praktisch en het e-boek en deze site vullen elkaar mooi aan. Bij Stadsring(51) kan je ook meteen een coach aanvragen.

Stadsring51 verhuist naar Van Asch van Wijckstraat 4A

Vanaf 13 februari is schuldhulpverlener Stadsring51 gevestigd aan de Van Asch van Wijckstraat 4A. Met de verhuizing komt ook een naamswijziging: Stadsring51 wordt Stadsring.

De nieuwe locatie biedt ruimte aan meer medewerkers. “De laatste jaren zijn er voor Stadsring meer taken bijgekomen, waaronder budgetbeheer, vroegsignalering en kredietverlening”, zegt directeur Dick van Maanen. “Ook zijn we anders gaan werken. Door veel meer rekening te houden met de stress die mensen met financiële problemen ervaren bieden we meer maatwerk in de begeleiding door onze schuldhulpverleners. Niet de regels, maar de mogelijkheden van de klant staan centraal. Het resultaat is dat we veel sneller aan de slag kunnen om de schulden op te lossen.”

Het nieuwe gebouw van Stadsring heeft een professionele en moderne uitstraling. Het is beter toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking, zoals rolstoelgebruikers. “Het prachtige oude pand aan de Stadsring 51 had zijn charmes, maar voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd”, zegt Van Maanen.

Naamswijziging

Met de verhuizing verandert de naam in ‘Stadsring’ en wordt het logo vernieuwd. Directeur Dick van Maanen: “Stadsring biedt een beschermende ring voor ieder die dit nodig heeft. Onze medewerkers helpen mensen financieel fit te worden en te blijven. Het gesprek speelt een belangrijke rol in onze dienstverlening, juist om maatwerk te kunnen leveren. Het is daarom in ons nieuwe beeldmerk verwerkt.”

Geldloket

In april verhuist ook het Geldloket naar nummer 2 van hetzelfde gebouw. Het preventieve loket deelt straks de ontvangstruimte met het Juridisch Loket. Op die manier kunnen beide organisaties wanneer dat nodig is snel naar elkaar doorverwijzen.”

Kijk ook op de website van Stadsring51

Veranderingen Juridisch Loket per 1-1-2023

Voor het Juridisch Loket betekent 2023 het begin van een aantal veranderingen. Vanaf 1 januari 2023 hebben wij een nieuw telefoonnummer: 0800-8020. Dit nummer is gratis. Mensen met een inkomen onder de Wrb-grens helpen wij met persoonlijk juridisch advies. Anderen verwijzen wij naar onze partners en naar onze website die boordevol staat met voorbeeldbrieven, veel […]

Terugblik op de dag van de Armoede