Jaarverslag Pact Sam Sam 2023

Het Jaarverslag van Pact Sam Sam over 2023 vind je hier

Trends in vrijwillige inzet, gratis e-boek

Al onze organisaties werken met vrijwilligers. Pact Sam Sam liep tegen het gratis e-boek van NLvoorelkaar aan. Dit eboek gaat over de trends in vrijwillige inzet. Interessante kost als je hiermee te maken hebt.

Een paar dingen uit het rapport die ons zijn opgevallen:

  • eenmalig vrijwilligerswerk groeit hard
  • 66% van de ondervraagden vindt het belangrijk dat duidelijk is hoeveel tijd de vrijwillige inzet kost. Let op: hoe jonger hoe belangrijker duidelijkheid over de tijdsinvestering is. Bij vrijwilligers onder de 20 vindt namelijk 76% dit heel belangrijk.Duidelijkheid over nut & impact van de vrijwillige inzet vindt 45% van de ondervraagden belangrijk
  • 50% van de organisaties ervaart een tekort aan vrijwilligers, de meeste tekorten worden gevoeld bij de vakbonden en in de sport
  • Op de vraag welke belemmeringen de organisaties ervaren bij het uitvoeren van de werkzaamheden geven organisaties in verzorging (71%) en sociale hulpverlening (67%) aan dat de groeiende vraag naar vrijwilligers het belangrijkste knelpunt is.
NLvoorelkaar is het grootste platform voor vrijwillige inzet in Nederland. Elk jaar wordt het do-good platform door meer dan een miljoen mensen bezocht. Mensen die iets moois voor een ander willen betekenen of zelf wat hulp kunnen gebruiken. Het platform e-matcht ze met de nieuwste en veiligste technieken.
Wil je meer lezen? Download dan het rapport hier en klik hier voor de site van NLvoorelkaar

Jaarverslag Pact Sam Sam 2022

Het jaarverslag van Pact Sam Sam over 2022 vind je hier.