Veranderingen Juridisch Loket per 1-1-2023

Voor het Juridisch Loket betekent 2023 het begin van een aantal veranderingen. Vanaf 1 januari 2023 hebben wij een nieuw telefoonnummer: 0800-8020. Dit nummer is gratis. Mensen met een inkomen onder de Wrb-grens helpen wij met persoonlijk juridisch advies. Anderen verwijzen wij naar onze partners en naar onze website die boordevol staat met voorbeeldbrieven, veel gestelde vragen en juridische informatie. Op die manier zijn wij goed bereikbaar voor de mensen die ons het hardst nodig hebben.

De veranderingen op een rijtje:

·       Vanaf 1 januari is ons telefoonnummer 0800-8020

Dit telefoonnummer is gratis en voor iedereen bereikbaar, ook voor mensen die onder bewind staan.

 

·       Onze medewerkers vragen aan de telefoon en aan de balie naar inkomen en spaargeld
Vanaf 1 januari 2023 is ons persoonlijk advies er alleen voor mensen die onder de Wrb-grens vallen. Daarom doen wij aan de telefoon en in de vestigingen een Wrb-check. Dit houdt in dat wij vragen naar inkomen en spaargeld van 2 jaar terug. Het is dus belangrijk dat mensen een overzicht bij de hand hebben van hun inkomen en spaargeld/vermogen van 2 jaar terug.

 

·       Rechtzoekenden die boven de Wrb-grens vallen (mensen met een hoger inkomen of meer spaargeld) verwijzen we door naar onze website of naar (netwerk)partners
Wij registreren elke beller en bezoeker die wij doorverwijzen. Zo weten we hoeveel mensen wij niet persoonlijk kunnen helpen en kunnen we dit signaleren richting de politiek.

 

Wat kunt u doen?

·       Jullie kunnen alle rechtzoekenden verwijzen naar www.juridischloket.nl. Daar worden veel vragen beantwoord en er staan veel voorbeeldbrieven, tips en informatie op.

·       Jullie kunnen de mensen onder de Wrb-grens naar ons verwijzen voor persoonlijk advies. Adviseer hen om voordat ze bellen of langskomen gegevens over hun inkomen en spaargeld van 2 jaar geleden op te zoeken. Bijvoorbeeld via Mijn Belastingdienst.

·       Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om ons voor cliëntvragen te benaderen via de mail (het adres kan je opvragen bij het secretariaat van Pact Sam Sam). Wij zullen in principe binnen twee werkdagen reageren op de mail. Dit is een e-mailadres dat alleen is bedoeld voor jullie als organisatie. Naar aanleiding van de mail kijken wij hoe we de vraag het beste kunnen beantwoorden. Mocht het nodig zijn dan kunnen we voor de cliënt bij ons een afspraak maken. Hiervoor zullen we dan wel bekijken of de cliënt onder de Wrb-grens valt. Anders kunnen wij de cliënt geen persoonlijk advies geven en verwijzen wij door naar andere rechtshulpverleners.

Bovenstaande veranderingen zijn de start van onze nieuwe visie. Die lees je hier.. En een duidelijke, herkenbare plek gaan vervullen in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. We gaan nauwer samenwerken met het sociaal domein en onze netwerkpartners in de regio om (kwetsbare) burgers nog beter te helpen. We willen dichterbij de rechtzoekende zijn, op die plekken en manieren die aansluiten bij zijn leefwereld en omstandigheden. Hoe we dit willen gaan doen, zal zich het komende jaar verder gaan ontwikkelingen. We zullen jullie op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

We vragen je dit te delen binnen je organisatie. Hebben jullie nog vragen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

Wegwijzer bij Geldstress van GGD Utrecht

Op 17 oktober, de Dag van de Armoede, heeft GGD regio Utrecht de ’Wegwijzer bij geldstress’ gelanceerd. In de Wegwijzer staan tips voor het signaleren, bespreken en doorverwijzen bij geldstress in het contact met patiënten/cliënten. Met daarin ook een sociale kaart: per gemeente in regio Utrecht adressen voor hulp en een overzicht van regelingen bij een laag inkomen.

In haar werk treft de GGD regelmatig mensen die stress hebben om financiën. De GGD ontvangt veel signalen van een verslechterde (mentale) gezondheid die gerelateerd is aan geldzorgen. Ze merken bijvoorbeeld dat ouders voedingsadviezen voor hun kinderen niet kunnen opvolgen door de hoge kosten van voeding. Op scholen wordt dat pijnlijk zichtbaar doordat kinderen met een lege maag naar school komen. Een ander voorbeeld is dat er mensen zijn die hun huis moeten verwarmen tegen schimmels, maar de stookkosten niet kunnen betalen.

Signaleren, bespreken, doorverwijzen

De Wegwijzer bij geldstress is gemaakt om te ondersteunen bij het signaleren en bespreken van de problemen bij geldzorgen. Als je weet waar je mensen naartoe kunt verwijzen, kun je met meer zekerheid het gesprek aangaan. Er zijn ontzettend veel regelingen, voorzieningen en fondsen voor mensen met een laag inkomen. Bovendien zijn de aanvraagprocedures, criteria en de hoogte van de vergoedingen in elke gemeente anders. Hulp- en zorgverleners kunnen in de Wegwijzer vinden naar welke organisaties ze kunnen doorverwijzen.

Sociale kaart armoede

De Wegwijzer bevat links naar websites van andere organisaties. Het is geen uitputtende lijst van instanties en regelingen, maar een verwijzer naar (gebundelde) informatie. De GGD hoort in samenwerkingsverbanden dat veel partners behoefte hebben aan een sociale kaart op het gebied van armoede. Daarom stelt de GGD deze Wegwijzer ook beschikbaar voor de partners in deze regio. De wegwijzer is gemaakt voor professionals maar natuurlijk ook heel goed te gebruiken door vrijwilligers die actief zijn tegen armoede.

Klik hier voor de wegwijzer bij geldstress.

De zorgverzekeringslijn

De zorgverzekeringslijn is er voor organisatie die vrijwilligers ondersteunen of waar zelf vrijwilligers werkzaam zijn. Vrijwilligers die andere mensen helpen die het even wat moeilijker hebben. Bijvoorbeeld mensen die door privé omstandigheden moeite hebben om hun administratie op orde te houden. Of mensen die door een taalachterstand of laaggeletterdheid moeite hebben met het begrijpen van wetten en regels. 

Zijn jullie al bekend met Zorgverzekeringslijn?
De zorgverzekeringslijn is hét onafhankelijk informatie- en adviespunt als het gaat om het voorkomen en oplossen van schulden bij de zorgverzekeraar. Ook geven ze uitleg over de verzekeringsplicht en de rechten van mensen zonder zorgverzekering. En heel actueel, op welke medische zorg de Oekraïense ontheemden recht hebben tijdens hun verblijf in Nederland. Zorgverzekeringslijn is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Vrijwilligers kunnen bij de Zorgverzekeringslijn terecht voor gratis informatie, advies en handige tools.
Ze zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur bereikbaar. Bel gratis op 0800 64 64 644. Of stuur een e-mail of kom via de chat in contact. Kijk eens rond op de website www.zorgverzekeringslijn.nl om een idee te krijgen voor welke informatie je terecht kunt.  

Daarnaast geeft Zorgverzekeringslijn gratis trainingen aan vrijwilligers.
Tijdens deze trainingen leren deelnemers zorgverzekeringsschulden (nog) beter te herkennen, voorkomen en op te lossen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe mensen onverzekerd raken en wat de gevolgen hiervan zijn. Maar ook hoe jij als vrijwilliger ervoor kan zorgen dat iemand opnieuw een zorgverzekering kan afsluiten. Ze bieden de volgende trainingen aan voor vrijwilligers:


Interesse in een gratis training?
Vrijwilligers kunnen zich individueel aanmelden voor een van de online open trainingen. Dit doen zij via de snelkoppeling van de betreffende training. Maar we kunnen ook een training naar Amersfoort halen. Neem bij interesse contact op met het secretariaat via secretariaat@pactsamsam.nl

Besturenbijeenkomst 30 juni

Helaas waren de weergoden ons op 30 juni niet gunstig gezind. Met onweersdreiging en harde regen hebben we, in overleg met de schipper, de trossen niet los gegooid maar zijn we aan de wal gebleven. We gingen dus letterlijk het schip in, maar figuurlijk waren alle hens aan dek. Pact Sam Sam voorzitter Jennie Harmelink gaf een korte inleiding. Deze werd gevolgd door een presentatie van Rhimou Tata en Sandra van Dijk over het armoedebeleid van de gemeente. Tijdens de presentatie was er ruimte voor vragen en daar is veel gebruik van gemaakt. Bij het bespreken van de casuïstiek ontstond er in de diverse groepjes een levendige discussie. Natuurlijk werd de avond afgesloten met een plenaire terugkoppeling en een borrel om na te praten. Een vruchtbare en leuke avond.

Lees het verslag hier:

Verslag besturenbijeenkomst 30 juni 2022