Berichten

De schijnwerper op: Humanitas Thuisadministratie

De landelijke organisatie van Humanitas is onlangs de petitie “Stop de schuldenindustrie” gestart. Reden voor ons om de schijnwerper op Humanitas Thuisadministratie te zetten.

We spreken met Helen Scherpenisse, coördinator. Humanitas Thuisadministratie geeft mensen een tijdelijk steuntje in de rug bij het op orde krijgen van de financiën. Humanitas probeert mensen weer op de rit te krijgen voordat ze op eigen kracht de schulden niet meer kunnen aflossen. 

Laten we beginnen bij het begin.

​​​​​Mensen komen vaak bij Humanitas Thuisadministratie terecht door een verwijzing van een hulpverlener, meestal het wijkteam of Indebuurt033. Heel soms weten mensen zelf ook de weg naar Humanitas te vinden. Er wordt aan het begin van het traject goed gekeken of mensen leerbaar en gemotiveerd zijn, omdat de doelstelling van Humanitas Thuisadministratie is, dat de mensen op den duur de administratie zelf moeten kunnen doen. Is er bijvoorbeeld sprake van dementie of is de taalvaardigheid te laag, dan komen mensen niet in aanmerking voor ondersteuning. Er wordt dan met de verwijzer gezocht naar een oplossing, is er iemand uit de sociale omgeving (bijvoorbeeld een volwassen zoon of dochter) die de administratie op zich kan nemen? Is er niemand en kunnen mensen het echt niet zelf, dan wordt een gesprek gestart over bewindvoering. Helen geeft aan dat dit echt een hele grote stap is, dus de vrijwilligers gaan hier niet zomaar toe over.

De organisatie van Humanitas Thuisadministratie bestaat uit alleen vrijwilligers. Er zijn twintig vrijwilligers beschikbaar om mensen in een 1-op-1 traject te ondersteunen, en ook de coördinatoren zijn vrijwilliger. Hulp wordt vrijwel altijd gevraagd omdat men het overzicht kwijt is. Vaak gebeurt dit na een grote en stressvolle gebeurtenis in het leven zoals het wegvallen van een partner of het verlies van een baan. Zowel de mensen die hulp vragen, als de problematiek is heel divers. Sommigen kunnen na 3 maanden begeleiding en met wat slimme trucs en handvatten zelfstandig verder. Maar anderen hebben behoefte aan langere begeleiding waarbij bijvoorbeeld ook samen contact gezocht wordt met een schuldeiser om een betalingsregeling te treffen. Ongeveer 95% van de mensen die een traject bij Humanitas Thuisadministratie doorlopen kan na maximaal 9 maanden tot een jaar begeleiding zelfstandig verder. Dit is voor de vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie erg motiverend. Het is fijn om te weten dat de oplossing die zij met veel geduld en inzet weten te bereiken bijna altijd duurzaam is.

De mensen die geholpen worden zijn aan het begin van het traject vrijwel altijd gestrest over de situatie en hebben weinig zelfvertrouwen op het vlak van financiën. Soms gaat het alleen om overzicht, soms zijn er al betalingsachterstanden en soms worden enveloppen van schuldeisers niet geopend. Men gaat ervan uit het bedrag toch niet te kunnen betalen. Daarnaast worden brieven van schuldeisers als bedreigend ervaren. Bovendien moeten mensen zelf een stap nemen om de schuldeiser te benaderen. Voor velen is die stap, door alle stress, heel erg of te groot. De vrijwilliger van de Thuisadministratie helpt dan ook bij het benaderen van schuldeisers. En vaak blijkt er best iets te regelen dat wel behapbaar is. Overigens worden mensen met grote schulden altijd doorverwezen naar Stadsring. Soms na een voortraject bij Humanitas, als de drempel van Stadsring in eerste instantie te hoog is. Stadsring heeft meer onderhandelingsruimte bij schuldeisers en kan dus mensen met zware schuldenproblemen beter helpen. De mensen van Stadsring hebben dus meer te maken met de schuldenindustrie.

De site van Humanitas Eemland vind je hier. Meer informatie over de petitie: “Stop de schuldenindustrie” kan je hier vinden. De petitie tekenen kan via deze link.

De schijnwerper op: De Thomas Scheltus Stichting

We merken allemaal dat de kosten voor de dagelijkse boodschappen en voor noodzakelijk levensonderhoud in het afgelopen jaar heel hard zijn gestegen. Er gaat bijna geen dag voorbij of je leest of hoort berichten over hoge prijzen en het duurder worden van bijna alles. Gevolg is dat een steeds grotere groep mensen niet genoeg geld heeft om de noodzakelijke levensbehoeften te kunnen betalen.

De Thomas Scheltus Stichting geeft financiële hulp
In een aantal van deze situaties kan de Thomas Scheltus Stichting helpen! De Thomas Scheltus Stichting helpt protestants christelijke alleenstaande vrouwen van 45 jaar en ouder, die het financieel moeilijk hebben.

De criteria van de Thomas Scheltus Stichting
De aanvragen moeten gericht zijn op de voorziening in een directe levensbehoefte (zowel materieel als immaterieel) waar op geen andere manier hulp voor beschikbaar is. Schuldfinanciering valt hier niet onder. In de statuten van de Stichting staan verder de volgende criteria voor hulp:

  • Alleenstaande vrouw
  • Woonachtig in de gemeente Amersfoort
  • 45 jaar of ouder
  • Protestants
  • Minimuminkomen, veelal bijstand of AOW

Hoe vraagt u de financiële bijdrage aan?
De diaconie moet de aanvraag doen. Dus kent u iemand die geholpen kan worden door de Thomas Scheltus Stichting? Vraag uw diaconie dan om de aanvraag per mail te sturen naar thomasscheltus@kpnmail.nl met daarin:

  • Omschrijving waarvoor een bijdrage wordt gevraagd + het concrete bedrag
  •  informatie over de persoon waarvoor de aanvraag gedaan wordt (voldoet de persoon aan de criteria van de stichting?)
  • Onderbouwing van de aanvraag
  • Als de aanvraag op meerdere plekken wordt gedaan, dit ook graag vermelden

Kent u vrouwen die aan de criteria voldoen en hulp nodig hebben? Aarzel niet om uw diaconie op de Thomas Scheltus Stichting te wijzen. De Stichting is opgericht om deze vrouwen te helpen!

Klik hier voor de website van de Thomas Scheltus Stichting en klik hier voor alle organisaties op onze website