Netwerkcafé ‘wel gezien, maar nooit gesproken’

Op 19 september organiseert Pact Sam Sam weer een netwerkcafé. Het heeft als titel; Wel gezien, maar nooit gesproken’.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we onderzoeken hoe (vrijwilligers)organisaties én mensen met een migratieachtergrond elkaar beter en effectiever kunnen bereiken.

Dit doen we middels een plenair gedeelte en een interactief gedeelte waarin er volop ruimte is om met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

Begin juni volgt er in onze nieuwsbrief meer informatie. U kunt in ieder geval de datum vast in uw agenda zetten!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Netwerkcafé ‘wel gezien, maar nooit gesproken’

De actie ‘Vakantiegeld delen’ is weer gestart!

Vakantiegeld Delen weer van start

Ik ben blij dat ik in de vakantie jarig ben’ zei een meisje uit groep zes. ’Want ik kan op school niet trakteren’. Voor een traktatie was geen geld, maar dat hoefden haar klasgenootjes niet te weten. ‘Ik zou zo graag na de schoolvakantie aan mijn klasgenootjes vertellen waar ik op vakantie ben geweest. Maar wij gaan nooit op vakantie want daarvoor hebben mijn ouders geen geld.’

In Amersfoort groeien 3.700 kinderen op in een gezin met een laag inkomen. De diaconieën van de Protestante Gemeente Amersfoort en de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord organiseren dit jaar voor de 14e keer de actie Vakantiegeld Delen. Zij doen dit in samenwerking met de wijkteams, de inloophuizen en de voedsel- en kledingbank. Er staan op de lijst gezinnen met kinderen die heel graag op vakantie willen of dagjes uit. De projectgroep Vakantiegeld Delen is er voor iedereen met een laag inkomen die in Amersfoort woont, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst. In mei krijgen veel mensen vakantiegeld en wat zou het mooi zijn als zij daarvan een klein gedeelte delen met mensen die geen vakantie kunnen betalen. Het vorig jaar was de opbrengst maar liefst 49.000 euro en werden 130 ‘adressen’ blij gemaakt met een gift.

Doet u mee met Vakantiegeld Delen? U mag uw gift, graag voor 10 juni, overmaken op NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Vakantiegeld Delen.

———————-

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor De actie ‘Vakantiegeld delen’ is weer gestart!

Uitnodiging netwerkcafé ‘Het is toch mijn eigen geld?’

postBeste betrokkene,

U bent van harte uitgenodigd voor het netwerkcafé dat Pact Sam Sam organiseert op dinsdag 28 maart. Het thema van deze bijeenkomst is: ‘Bewindvoering van meerdere kanten belicht.’

Over bewindvoering en bewindvoerders is veel te zeggen. Hoewel mensen over het algemeen vrijwillig onder bewind gesteld worden door de rechter, blijkt het in de praktijk lang niet altijd mee te vallen om de zeggenschap over de financiën uit handen te geven.

Er zijn bewinden die probleemloos verlopen en bewinden waarbij de problemen zich opstapelen. Waar ligt dit aan? Wat zijn de knelpunten? Stroken de verwachtingen die men heeft met datgene wat de bewindvoerder daadwerkelijk kan bieden? Laten bewindvoerders mogelijkheden liggen?

Tijdens het netwerkcafé willen we de diverse aspecten naar voren laten komen. Ton Reijnhout, bewindvoerder bij Stichting FPCoach komt vertellen over het werk. Wat kan en mag een bewindvoerder wel en niet doen? Ook geeft hij voorbeelden uit de eigen praktijk, waarbij hij ook durft te laten zien waar het soms niet goed gaat.

Aan de belangstellenden wordt gevraagd om hun eigen ervaringen met betrekking tot bewindvoering te delen.

Daarna komt Stef den Daas ons vertellen over het diagnose instrument bewindvoering dat hij als projectleider bij Stadsring51 ontwikkeld heeft. Dit instrument geeft bij de start van de bewindvoering een advies over de noodzaak en de verwachte duur van het bewind. Ook geeft het inzicht in het profiel van de klant en ondersteunt het de bewindvoerder bij het opstellen van een plan van aanpak. Alles over de reden waarom dit instrument is ontwikkeld hoort u tijdens de presentatie.

Praktische informatie
Wanneer:
28 maart 2017
Voor wie: Vrijwilligers en professionals die cliënten hebben die onder bewind staan en andere geïnteresseerden
Tijd: Van 16.00 tot 18.00 uur
Waar: Mannenzaal, Westsingel 47 in Amersfoort
Kosten: Gratis
Inschrijven: Mailen naar secretariaat@pactsamsam.nl

De Netwerkcafés van Pact Sam Sam zijn een plek waar betrokken partijen rondom armoedebestrijding in Amersfoort elkaar ontmoeten. Door kortere lijnen en een betere afstemming kan de hulpverlening rondom armoede worden verbeterd.

We ontmoeten u graag op  28 maart!

Met hartelijke groet,

Pact Sam Sam

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Uitnodiging netwerkcafé ‘Het is toch mijn eigen geld?’

Nieuwe trainingen voorjaar 2017

In het voorjaar van 2017 geeft Pact Sam Sam twee splinternieuwe trainingen.

Namelijk de training ‘Armoede onder de loep’, op 16 en 23 maart en de training ‘Erkenning en herkenning’, dienstverlening aan erkende vluchtelingen op 7 april.

De trainingen zijn vrij toegankelijk voor vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de armoedebestrijding.

Meer informatie over de trainingen is te vinden onder de tab: Trainingen in het bovenstaande menu.

De training ‘Erkenning en herkenning’ is inmiddels vol. Wegens de grote belangstelling wordt er een extra training ingelast. Deze is op vrijdag 14 april van 09.30 uur tot 13.30 uur.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Nieuwe trainingen voorjaar 2017

Reeks artikelen in AmersfoortNu

In aanloop naar onze jubileumbijeenkomvoorkantst is er in AmersfoortNu een reeks artikelen verschenen over alle bij Pact Sam Sam aangesloten organisaties. Deze reeks hebben we gebundeld in een boekje en tijdens de jubileumbijeenkomst uitgedeeld.

Als u het boekje gemist heeft, dan kunt u het hier downloaden.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Reeks artikelen in AmersfoortNu

Impressie van de jubileumbijeenkomst van Pact Sam Sam

Pact Sam Sam kijkt terug op een zeer geslaagde jubileumbijeenkomst.

Pact Sam Sam bestaat vijf jaar en ‘vierde’ dit jubi29-11-18leum op dinsdag 29 november in de Observant. ‘Armoedebestrijding als opdracht voor de lokale gemeente’, is het thema van deze druk bezochte middag.

De middag begint met 29-11-2een informatiemarkt, waarbij 15 vrijwillige organisaties die zich richten op armoedebestrijding zich (nader) aan de belangstellenden kunnen voorstellen. De kramen worden enthousiast bezocht en er ontstaan vele leuke en interessante gesprekken.

Na de markt is het tijd voor het plenaire gedeelte. Deze wordt afgetrapt door wethouder Tigelaar, die iedereen welkom heet.

‘Bestrijdt het helpen van mensen armoede?’ Dat is de vraag die Raf 29-11-13Janssen, van de Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid, opwerpt. De Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid is een soort Pact Sam Sam, maar dan op landelijk niveau.
Conclusie is uiteindelijk dat het helpt, mits het helpen sociale verhoudingen inzichtelijker maakt en mits het helpen ertoe bijdraagt dat met elkaar samenlevende mensen stappen zetten naar een samenleving met rechtvaardigere sociale verhoudingen. Helpen gebeurt in het alledaagse. Het belang van je gezien en gehoord voelen moet daarbij niet worden onderschat.
Lees hier de presentatie van Raf Janssen

Stadsdicht29-11-12er Nynke Geersma heeft speciaal voor deze gelegenheid een gedicht gemaakt met als titel ‘Vakantieoord’.
Lees hier het gedicht van Nynke Geersma

Daarna is het de beurt aan Eddy Karrenbelt, hoofd van de afdeling Werk en Inkomen van de ge29-11-16meente Amersfoort. Hij begint met een persoonlijk verhaal over zijn eigen jeugd in Leeuwarden. Hij vertelt onder andere dat het geen vetpot was en dat hij zich schaamde omdat bij hem thuis nog lange tijd een tonnetje stond in plaats van een gewoon toilet. Iedereen heeft zo zijn eigen ervaringen rond armoede. In Amersfoort blijkt momenteel 7% van de huishoudens potentieel kwetsbaar. De afgelopen jaren is het beleid in Amersfoort veranderd. Er wordt niet meer alleen een accent gelegd op inkomensondersteuning maar ook op empowerment, zelfredzaamheid en participatie.

De gemeente werkt wat29-11-19 betreft armoedebestrijding samen met veel verschillende partners. Deze partners weten elkaar steeds beter te vinden. Zo is er iedere twee maanden overleg om er voor te zorgen dat niemand tussen de wal en schip raakt. Eddy geeft toe dat niet iedereen bereikt wordt en dat daar voortdurend aan gewerkt moet worden.
Lees hier de presentatie van Eddy Karrenbelt

De middag wordt informeel afgesloten met een drankje en een hapje, waarbij ook de informatiemarkt weer druk wordt bezocht.

29-11-1029-11-5

29-11-429-11-629-11-2029-11-1

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor Impressie van de jubileumbijeenkomst van Pact Sam Sam