Berichten

Jaarverslag Pact Sam Sam 2023

Het Jaarverslag van Pact Sam Sam over 2023 vind je hier

Terugblik op de dag van de Armoede

Besturenbijeenkomst 30 juni

Helaas waren de weergoden ons op 30 juni niet gunstig gezind. Met onweersdreiging en harde regen hebben we, in overleg met de schipper, de trossen niet los gegooid maar zijn we aan de wal gebleven. We gingen dus letterlijk het schip in, maar figuurlijk waren alle hens aan dek. Pact Sam Sam voorzitter Jennie Harmelink gaf een korte inleiding. Deze werd gevolgd door een presentatie van Rhimou Tata en Sandra van Dijk over het armoedebeleid van de gemeente. Tijdens de presentatie was er ruimte voor vragen en daar is veel gebruik van gemaakt. Bij het bespreken van de casuïstiek ontstond er in de diverse groepjes een levendige discussie. Natuurlijk werd de avond afgesloten met een plenaire terugkoppeling en een borrel om na te praten. Een vruchtbare en leuke avond.

Lees het verslag hier:

Verslag besturenbijeenkomst 30 juni 2022