Week tegen de Armoede

Dinsdag 17 oktober is de Dag tegen de Armoede. In de periode eromheen worden er diverse activiteiten georganiseerd die hiermee te maken hebben. Hieronder hebben we geprobeerd om een overzicht te bieden.

Je vindt informatie over:

  • Filmavond Pact Sam Sam
  • 5 Daagse challenge “Armoede beter begrijpen
  • Neem een kijkje bij de voedselbank
  • Gemeente Amersfoort lanceert samen met partners een campagne om jongeren met schulden te bereiken en alle inwoners met geldzorgen te wijzen op de regelingen in Geldcheck033
  • Leskist Kansrijk voor basisscholen: ‘Doorbreek de cirkel van armoede’
  • Nieuwe gids Geldcheck033.nl
  • Amersfoort Dichtbij

Filmavond met panelgesprek

Film: I, Daniel Blake

In het kader van de week tegen de Armoede organiseert Pact Sam Sam een filmavond met paneldiscussie.

De film “I Daniel Blake” is een meeslepende film die gelijktijdig een gevoel van onbehaaglijkheid weet op te roepen. Deze Engelse film is een heldere vertaling voor de regelzucht anno 2023 in ons eigen land en dus ook in Amersfoort.

Allemaal doen we onze stinkende best om mensen te helpen bij hun bestaans (on)zekerheid. Vanuit de vele ‘systemen en regels’ bij zowel hulpverleningsinstanties en ook de vele ondersteuning door vrijwilligers, lopen stadgenoten makkelijk vast in ons gezamenlijke ‘systeem’. Daarmee verliezen we de kans om een (meer) menselijke maat te hanteren.

Om over dit dilemma verder na te denken, zal er aansluitend aan de film een goed gesprek plaatsvinden met 6 panelleden die allen een ander gezichtspunt vertegenwoordigen in dit gezamenlijke knelpunt. We willen proberen de tussenruimte te zoeken. We zijn allemaal mens en willen allemaal dat de inwoner zo goed mogelijk geholpen wordt. Hoe en waar zit er tussenruimte om meer klantgericht te werken? Waar zitten de mogelijkheden, waar zit weerstand, waar zit een organisatie gevangen in regels?

Moderators: Diana Vaartjes en Elise Nieuwhof (beide Pact Sam Sam)
Panelleden: Ana da Rosa (ervaringsdeskundige), Christina Kremer (ervaringsdeskundige), Erik van Leijenhorst (Indebuurt033), Joost Dijkhuizen (Gemeente Amersfoort), Louis de la Combé (Betrokken burger) en Tineke Bos (Wijkteam en Diaken).

We nodigen je van harte uit om mee te komen kijken naar deze film, te luisteren naar het panel en achteraf in de foyer na te praten. We hopen met deze avond te inspireren om mogelijkheden buiten het ‘systeem’ te verkennen en ‘de menselijke maat’ meer naar de voorgrond te krijgen!

Maandag 9 oktober,  vanaf 19.00 uur inloop

Start film: 19.15 uur (aansluitend panelgesprek)

De netwerkborrel start om ongeveer 22.00 uur

Theater De Lieve Vrouw

Lieve Vrouwestraat 13, 3811 BP Amersfoort

Campagne van de gemeente Amersfoort samen met partners

Jongeren met schulden

Steeds meer inwoners hebben moeite om rond te komen. De hoge energieprijzen en inflatie zorgden het afgelopen jaar voor een daling van de koopkracht die veel inwoners heeft geraakt. Ook inwoners met een midden- of zelfs hoger inkomen merken de gevolgen. Door alle regelingen van Geldcheck033 en hulp nog eens onder de aandacht te brengen wil de gemeente huishoudens stimuleren om hier echt gebruik van te maken als de nood hoog is.

Daarnaast lopen steeds meer jongeren een risico op problematische schulden. De gemeente Amersfoort en schuldhulpverlener Stadsring starten in de Week tegen Armoede een gezamenlijke campagne voor jongeren. Posters bij bushokjes (Abri’s) roepen jongeren op om hulp te zoeken bij Stadsring als ze schulden hebben. Ook ontvangen de scholen voor middelbaar en voortgezet onderwijs voorlichtingspakketten met daarin posters en een aanbod voor gastlessen over geld. In dat pakket zit ook informatie over de nieuwe app Kwikstart. Die is gericht op jongeren die 18 jaar worden en gaat in op wat ze dan allemaal moeten gaan regelen.

In Amersfoort zag schuldhulpverlener Stadsring de afgelopen jaren het aandeel jongeren in de schuldhulp fors toenemen. Maakten jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar in 2018 nog 12 procent uit van alle inwoners die schuldhulp kregen, in 2022 was hun aandeel gestegen naar 17%.

Dick van Maanen, directeur Stadsring: “Om jongeren beter te kunnen helpen, zijn we in 2022 gestart met een jongerenaanpak, die beter aansluit bij de situatie en belevingswereld van jongeren. De cijfers van het eerste halfjaar van 2023 zijn hoopvol: naar verhouding starten meer jongeren (dan andere doelgroepen) een hulptraject. Een eerste indicatie dat de aanpak werkt! Met de postercampagne willen we nog meer jongeren bereiken. Waarbij we de mogelijkheid gaan bieden om via WhatsApp op elk moment van de dag contact op te nemen met één van onze medewerkers van Stadsring”.

Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh: “Armoedebeleid is iets wat je met elkaar moet doen. Met z’n allen zetten we ons in voor de brede en diverse groep inwoners met dreigende financiële problematiek. We werken voortdurend aan het doorontwikkelen van ons armoedebeleid en passen zo nodig regelingen aan. Daarbij hebben we de samenwerking in de stad hard nodig. Dat doen we met onze inwoners, via cliëntenraden, de Denktank Inclusieve Stad, de Jongeren- en gemeenteraad. En met partners als Stichting Wijkteams Amersfoort, Indebuurt033, Voedselbank, Stichting Leergeld, Stadsring, Geldloket, Pact Sam Sam, Caritas, Diaconieën, Sociaal Fonds Amersfoort en Sociale Banken”.

Actie

Financiële problemen? Neem dan vrijblijvend een kijkje bij de voedselbank!

Voedselbank Amersfoort vraagt aan haar klanten om in de Week van de Armoede iemand mee te nemen die misschien ook in aanmerking komt voor een voedselpakket, maar zich nog niet heeft aangemeld, bijvoorbeeld familie, vrienden of buren. Oók anderen met financiële problemen zijn welkom.

Er bestaat nog veel schaamte om klant te worden bij de voedselbank. Jammer, want de waarde van een pakket is toch enkele tientjes per week; geld dat weer aan andere noodzakelijke dingen besteed kan worden. Bovendien kan de voedselbank helpen om wegwijs te worden in de grote hoeveelheid instanties en regelingen die er zijn om armoede te bestrijden. Zonde dat daar niet volop gebruik van wordt gemaakt.

Door een keertje mee te gaan met een bestaande klant kunnen mensen kijken hoe het halen van een voedselpakket werkt en ze krijgen meteen zelf ook een klein pakketje mee.

Denkt u ook in aanmerking te komen voor een voedselpakket, maar kent u geen bestaande klant om mee te gaan? En wilt u in deze week ook wel eens vrijblijvend rondkijken? Dat kan! Stuur dan een mailtje naar info@vbamersfoort.nl om u aan te melden met als onderwerp: rondkijken. Vrijwilligers leiden u rond en u krijgt ook een klein pakketje mee. Als het bezoek bevalt kunt u meteen een vervolgafspraak maken met een van de intakers.

Een 5-daagse challenge van Movisie

Armoede beter begrijpen

Wil je armoede beter begrijpen en oorzaken en gevolgen van armoede aanpakken? Speciaal voor jou heeft Movisie de ‘Challenge Armoede beter begrijpen, verrijk je kennis in vijf dagen’ ontwikkeld. Met slechts één korte opdracht per dag doe jij kennis op waarmee je armoede beter kunt begrijpen en agenderen. En spijker je je vaardigheden bij waarmee je mensen beter kunt ondersteunen.

In aanloop naar de wereldwijde dag tegen armoede op 17 oktober, organiseert Movisie in de week van 9 tot en met 13 oktober 2023 de ‘Challenge Armoede 2023 | Armoede beter begrijpen, verrijk je kennis in vijf dagen’. Elke dag staat in het teken van een ander thema met een daarbij passende opdracht. Iedere deelnemer krijgt deze automatisch toegestuurd. Meedoen kost maximaal een kwartier per dag.

Opgeven kan via de site van Movisie, meedoen is gratis.

Leskist Kansrijk voor basisscholen

‘Doorbreek de cirkel van armoede’

Thuis of in de klas rust op het onderwerp ‘armoede’ vaak een taboe en wordt er weinig tot niet over gesproken. Dit zorgt voor schaamte en stress. Juist door armoede bespreekbaar te maken ontstaat er op jonge leeftijd meer begrip voor mensen die in armoede leven. De gemeente Amersfoort, Stichting Positive Minds, de ledenraad van de Rabobank Eemland en Bibliotheek Eemland hebben de krachten gebundeld om docenten van de groepen 7 en 8 de leskist Kansrijk aan te bieden, waarin lesmateriaal zit om dit onderwerp met elkaar te bespreken in de klas.

Nieuwe gids Geldcheck033.nl

In de Week tegen Armoede verschijnt een actuele gids met alle Geldcheck033-regelingen. De gids is een handig hulpmiddel voor sociaal professionals in hun contacten met inwoners en bevat informatie over alle regelingen voor inwoners met een laag (besteedbaar) inkomen. De gids wordt in de Week tegen Armoede uitgereikt aan raadsleden en alle partners van het netwerk Samen tegen Armoede.

Geldzorgen en/of vragen over energiebesparing?

Amersfoort Dichtbij

In de Week tegen Armoede gaat het hulpteam van de gemeente en partnerorganisaties weer op pad om inwoners met geldzorgen en vragen over energiebesparing te helpen. Vorig jaar zorgde dit voor een toename van 30% meer hulpvragen.

Nadya Aboyaakoub-Akkouh: “Door inwoners in de wijken op te zoeken, kunnen we hen beter bereiken en sneller helpen. Vaak is het digitaal aanvragen van een regeling een lastige hobbel. En we willen echt álle inwoners met financiële zorgen bereiken. Dus ook huishoudens met een middeninkomen, gepensioneerden of studenten. Onze coaches Participatie en Inkomen kunnen hulp en ondersteuning op maat bieden, ook vanuit het financieel vangnet van de gemeente”.

Hulp nodig? Stuur dan een email naar cpi@amersfoort.nl of bel met 14033. Daarnaast kunnen inwoners voor hulp ook altijd terecht bij de Informatiewinkels van Indebuurt033.

Actief tegen armoede

Meedoen

Houdt jullie organisatie zich ook bezig met armoedebestrijding in Amersfoort en zijn jullie nog niet te vinden op onze website, dan horen we graag van je.